فیلم| اجتماع جمعی از دانشجویان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

فیلم| اجتماع جمعی از دانشجویان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان