فیلم| اجتماع جمعی از دانشجویان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

فیلم| اجتماع جمعی از دانشجویان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

فیلم| بازدید وزیر گردشگری از جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام در گلستان

فیلم| بازدید وزیر گردشگری از جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام در گلستان