فیلم| خوشمزه سر سفره افطار

نان چایی یا به زبان ترکی«چای چورگی» یکی از خوراکی‌های ثابت سفره افطار است که زنجانی‌ها بدون آن افطار نمی‌کنند، نانی که این روزها به کشورهای مختلف هم راه یافته و خواهان فراوانی در آن سوی مرزها دارد.