تنها کشتارگاه صنعتی خراسان‌جنوبی زیر ساطور کمبود نقدینگی

یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره دامی خراسان‌جنوبی کشتار صنعتی بود که سال 98 با ورود کشتار خوسف به چرخه تولید این حلقه ایجاد شد اما اکنون این واحد تولیدی با چالش اساسی کمبود نقدینگی مواجه است و نمی تواند خواسته‌های مشتریانش را اجابت کند.