تصویب تهاتر ورزشگاه تختی با هفت ملک شهرداری برای احداث بزرگراه شوشتری

با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر تهران، تهاتر هفت ملک شهرداری تهران با ورزشگاه تختی برای تسهیل احداث پروژه بزرگراه شهید شوشتری به تصویب رسید.