رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: هدف ما از حضور در نمایشگاه کتاب کمک به نشر کشور است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: هدف ما نیز از شرکت در نمایشگاه کتاب این است که از نزدیک موارد مرتبط با این حوزه‌ها را مشاهده و ارزیابی کنیم چه کمکی می توانیم به این عزیزان انجام بدهیم.

دستیار رئیس جمهور: قانون اساسی ایران برای زن مرز خو‌بی با تحجر و غرب‌گرایی تعیین کرده است

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: قانون اساسی برای زن مرز خو‌بی با تحجر و غرب‌گرایی تعیین و قرائت متفاوتی از زن در دنیا ارائه کرده و حقوقی هم در عرصه بین‌الملل برای زن در نظر گرفته است.