داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: با همه احترامی که برای خانواده رئیسی قائل هستم و به شخص او ارادت تام داشتم اما زمینه‌ای برای اینکه مجموعه‌ای تحت عنوان خانواده او فعالیت کنند، را نمی‌بینم.

کوهکن: حلقه مقداد زمینه ادامه فعالیت ندارد /ویژگی های شهید رئیسی قابل تسری به همکارانش در دولت است؟ اصلا و ابدا

به گزارش همایش ncss، «حلقه مقداد امکان ادامه فعالیت ندارد.»، «درست است که منع قانونی در مورد فعالیت اطرافیان رئیس جمهور وجود ندارد اما بهتر است که حریم مراعات کنند.»، «رجل سیاسی نیاز به شهادت بقیه ندارد.» و … اینها گزاره‌هایی هستد که محسن کوهکن، داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به نامه ۱۶ امضایی اعضای کابینه خطاب به شورای نگهبان مطرح می‌کند.

کوهکن همچنین به این نکته اشاره می‌کند که باید از هر گونه اقدام شائبه برانگیز پرهیز کرد، چنانچه می‌گوید « اگر جای برخی از آقایان بودم، مراعات شهید خدمت را می‌کردم چراکه هر کاری که انجام شود و نهایتاً انتقادات را به سمت خانواده رئیسی برگرداند و به نوعی به حریم صادقانه، پاک و دوست داشتنی تعرض می‌شود.»

نظر دهید