احمد وحیدی وزیر کشور امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به مطالبات برخط شهروندان پاسخ داد.

پاسخ وزیر کشور به مطالبات برخط مردم در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار سیاسی همایش ncss، ظهر امروز سوم دی ماه وزیر کشور احمد وحیدی با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به مطالبات برخط شهروندان پاسخ داد. در اولین تماس تلفنی این نشست، دهیار یکی از روستاهای بانه از استان کردستان مشکلات خود را مطرح کرد و درخواست هایی از وزیر کشور برای آبادانی بیشتر این منطقه داشت که وزیر کشور دستور پیگیری برای موضوعات آن منطقه را صادر کرد. در تماس تلفنی بعدی یکی از شهروندان گراش درخواست تعیین محدوده جغرافیایی بین گراش و لار و ایجاد یک کمیته حقیقت یابی برای پیگیری این موضوع را داشت که وزیر کشور دستور داد معاون سیاسی وزارت کشور و استاندار فارس این درخواست را پیگیری کنند. یکی دیگر از مطالبه کنندگان از روستاهای شهرستان دزفول تماس گرفت و درخواست پیگیری مشکلات روستا را داشت و وزیر کشور هم برای رسیدگی بیشتری این روستا دستور پیگیری به استاندار خوزستان را صادر کرد. در ادامه این نشست یکی از رانندگان ون تاکسی از شهر همدان درخواست اسقاط ماشین های قدیمی ون تاکسی با ون تاکسی های جدید را داشت که وزیر کشور هم گفت: چندین دستگاه ون تاکسی جدید را به استان همدان فرستاده ایم و شرایط جدید را به شهردار آن جا ابلاغ می کنیم که بتوانید دستگاه های جدید ماشین را دریافت کنید. پنجمین تماس از استان خوزستان بود و یکی از شهروندان یکی از بخش‌های شهر ماهشهر درخواست پیگیری و بحث شهرستان شدن بخش خود را داشت که وزیر کشور دستور بررسی ویژه این موضوع را ابلاغ کرد. ادامه دارد…

نظر دهید