براساس شاخص لحظه‌ای سامانه پایش کیفی هوا هم اکنون وضعیت هوای شهرستان‌های زیرکوه و سرایان در وضعیت خطرناک قرار گرفته است.

هوای زیرکوه و سرایان در وضعیت خطرناک قرار گرفت.

به گزارش همایش ncss از بیرجند، براساس شاخص لحظه ای سامانه پایش کیفی هوا  هم اکنون وضعیت هوای شهرستان های زیرکوه و سرایان در وضعیت خطرناک قرار گرفته است. بنابراین گزارش هم اکنون شاخص کیفی هوا در شهرستان زیرکوه ۵۰۰ و شهرستان سرایان ۳۱۶ است و حاجی آباد زیرکوه هم اکنون با شاخص آلودگی ۵۰۰ بالاترین شاخص آلودگی را دارد. اکنون شهرستان زیرکوه را گرد و خاک فرا گرفته و رفت و آمد برای همه سنین در این هوا خطرناک است. وضعیت شاخص هوای نهبندان با ۶۴ در وضعیت قابل قبول و بیرجند نیز با شاخص ۴۸ در وضعیت پاک قرار دارد. پایان پیام/  

نظر دهید