نمایشگاه کشفیات اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله‌محور در سواحل بابلسر با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران سردار حسن مفخمی شهرستانی و فرماندار شهرستان بابلسر مجتبی قلی‌پور باقری بر پا شد.

نمایشگاه کشفیات طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله‌محور در بابلسر

نظر دهید