نان چایی یا به زبان ترکی«چای چورگی» یکی از خوراکی‌های ثابت سفره افطار است که زنجانی‌ها بدون آن افطار نمی‌کنند، نانی که این روزها به کشورهای مختلف هم راه یافته و خواهان فراوانی در آن سوی مرزها دارد.

فیلم| خوشمزه سر سفره افطار

   

نظر دهید