کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: آمریکا به دلیل عدم دستیابی به کوچکترین موفقیت در مقابل مقاومت فلسطین، به دنبال خرید زمان و افزایش جنایات رژیم صهیونیستی هستند تا در این مرحله از جنگ بتوانند دستاوردی برای رژیم به دست بیاورند و در مراحل بعدی، هیمنه خُرد شده رژیم صهیونیستی ترمیم شود که البته این امر ترمیم ناپذیر است.

صدرالحسینی: آمریکا به دنبال خرید زمان برای رژیم صهیونیستی است

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – «سیدرضا صدرالحسینی» در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به وتوی پیش‌نویس فعال‌سازی ماده ۹۹ منشور سازمان ملل متحد توسط آمریکا گفت: آمریکایی‌ها با استفاده از حق نامشروع وتو، یکبار دیگر نشان دادند که در طول ۵۰ سال گذشته، شریک بلافصل رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه و به دنبال نابودی فلسطین است. کارشناس مسائل بین‌الملل اضافه کرد: این دومین مرتبه است که آمریکایی‌ها در طول ماه گذشته، توافقات بین‌الملل در شورای امنیت را که مورد موافقت بیش از ۹۰ کشور بود را وتو کردند. این اتفاق به این مفهوم است که آمریکایی‌ها موضوعی به نام اداره‌کردن جهان توسط قوانین جنگل را به رسمیت شناخته و از همه توان خود برای جلوگیری از اراده میلیون‌ها آزاده در جهان و مقامات ارشد کشورها، کمال بهره را می‌برند. متأسفانه در این راستا، به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، مُهر قبولی می‌زند. وی تأکید کرد: بی‌خاصیتی و بی‌تحرکی سازمان ملل یکبار دیگر بر جهانیان ثابت شد و مشخص شد که حتی اگر موضوعی خواسته جهانی باشد، آمریکا می‌تواند با حق وتو، به جنایات خود ادامه دهد. این موضوع نشان‌دهنده سبوعیت مقامات رژیم صهیونیستی و حمایت همه‌جانبه آمریکایی‌ها از آن بود. وتوی آمریکا؛ مُهر تأییدی بر جنایات رژیم صهیونیستی صدرالحسینی تصریح کرد: یکی از مهم‌تریم دلایل آمریکا برای حمایات از کودکان، زنان و سالخوردگان در غزه، اهمیت ژئوپلیتیک غرب آسیا و به‌ویژه سرزمین فلسطین است. در واقع آمریکا به‌رغم شعار درباره بی‌اهمیتی غرب آسیا و افزایش اهمیت پاسیفیک، در غرب آسیا و فلسطین به عنوان مهمترین مرکز ثقل برای ادامه حیات غاصبانه رژیم صهیونیستی و به دلیل عدم دستیابی به کوچکترین موفقیت در مقابل مقاومت فلسطین، به دنبال خرید زمان و افزایش جنایات رژیم صهیونیستی هستند تا در این مرحله از جنگ بتوانند دستاوردی برای رژیم به دست بیاورند تا در مراحل بعدی، هیمنه خُرد شده رژیم صهیونیستی ترمیم شود که البته ترمیم ناپذیر است. این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه اقدام آمریکا و فشاری که بر کشورهای مرتجع منطقه گذاشت، می‌تواند یک بیداری اسلامی و عمومی را به دنبال داشته باشد، گفت: این وتو، مُهر تأییدی بر جنایات رژیم صهیونیستی است و مردم منطقه هم متوجه شدند که در صورت تداوم، این جنایات می‌تواند در کشورهای دیگر هم ادامه پیدا کند. بنابراین ممکن است بدون توجه به خواست مقامات برخی از کشورهای غربی، حرکتی را علیه منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستور کار داشته باشند. پایان پیام/ت

نظر دهید