دولت اوکراین در ادامه نقش محول‌شده به این کشور برای پیشبرد جنگ ترکیبی علیه ایران از کشورمان نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده است.

شکایت 4 کشور از ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری

به گزارش گروه بین‌الملل همایش ncss، اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس در ادامه جنگ ترکیبی علیه ایران امروز پنجشنبه از ایران بابت آنچه «سرنگونی پرواز شماره PS752 خوانده شده شکایت کرده‌اند.   در حال تکمیل…

نظر دهید