دانش‌آموزان رسانشی گیلان یک ویدئویی را تهیه کردند با عنوان «آگهی استخدام»؛ درباره شغلی که بازنشستگی ندارد و بدون حقوق و بیمه است.

شغلی که بازنشستگی ندارد و بدون حقوق و بیمه است

فارس نوجوان: دانش‌آموزان رسانشی گیلان یک ویدئویی را تهیه کردند با عنوان «آگهی استخدام». در این شغل عنوان شده است که «دارای روحیه بالا در کار روزانه، بدون بازنشستگی و کار به صورت مادام العمر، تعطیلی در روزهای تعطیل، اعیاد و … وجود ندارد، امکان تعویض شیفت و جا‌به‌جایی با افراد دیگر وجود ندارد، اضافه کار تعلق نمی‌گیرد و بدون حقوق و بیمه است». حالا آیا حاضری در این شغل استخدام شوی؟ حدود بیست میلیون نفر تو ایران و حدود دو میلیارد نفر تو جهان این شغل را دارند.

نظر دهید