سایت نزدیک به محسن رضایی از احتمال ثبت نام احمدی نژاد در ساعات پایانی روز دوم خبر داده است.

زمان ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات به روایت سایت نزدیک به محسن رضایی

به گزارش همایش ncss، از راهروهای وزارت کشور خبر می رسد که محمود احمدی نژاد در ساعات پایانی روز دوم برای ثبت نام به وزارت کشور می رود.

بنا به روایت تابناک، شنیده ها حاکی از آن است که احمدی نژاد عصر جمعه کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری را به حضور در وزارت کشور قطعی می کند.

نظر دهید