روایت پولیتیکو از بسته تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا ضد ایران

روایت پولیتیکو از بسته تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا ضد ایران

به گزارش گروه بین‌الملل همایش ncss، یک رسانه آمریکا مدعی شده به پیش‌نویس اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های جدید علیه ۴۰ فرد و نهاد ایرانی را در دست بررسی دارد. در حال تکمیل…

نظر دهید