مسؤول بسیج رسانه هرمزگان گفت: کار در رسانه به تمرکز و تعهد نیاز دارد و فعالان رسانه ای بخصوص در هرمزگان نشان داده اند که در هر عرصه ای که از آنها کمک گرفته شده، بخوبی پای کار آمده اند و در مسیر آگاه سازی جامعه به خوبی قدم نهاده اند.

روابط عمومی ها در مسیر جهاد تبیین، رسانه ها را تقویت کنند

به گزارش همایش ncss از بندرعباس، محمد رسول جلالی مسؤول بسیج رسانه هرمزگان امروز در گفت و گویی رسانه ای اظهار کرد: موضوع جهاد تبیین به ابزارها و لوازمی نیاز دارد تا رسانه های داخلی بتوانند بار این حرکت مهم و کلیدی را به خوبی پیش ببرند. وی با بیان این که تجهیز و تقویت رسانه ها باید به عنوان یک راهبرد در کشور دنبال و اهالی رسانه برای تمرکز بر مبحث رسانه بتوانند از حداقل ها بهره مند باشند، عنوان داشت: حمایت از رسانه ها نه در شعار که باید به طور جدی در کشور پیگیری شود. سرهنگ جلالی تصریح کرد: کار در رسانه به تمرکز و تعهد نیاز دارد و فعالان رسانه ای بخصوص در هرمزگان نشان داده اند که در هر عرصه ای که از آنها کمک گرفته شده، بخوبی پای کار آمده اند و در مسیر آگاه سازی جامعه به خوبی قدم نهاده اند. مسؤول بسیج رسانه هرمزگان با تصریح بر این که تنوع سازی به فعالیت های رسانه ای در کشور به ابزار و تجهیزات و توجه ویژه تری نیاز دارد، گفت: کمک به ایفای مسؤولیت شایسته رسانه ها در کشور از جمله وظایف روابط عمومی ها است و باید رسانه و روابط عمومی در همکاری منسجمی با یکدیگر در خدمت بیان حق و حقیقت و دفاع از کارآمدی نظام جمهوری اسلامی باشند. وی ادامه داد: بیان دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و خدماتی که در 44 ساله پس از انقلاب اسلامی ارائه شده، به هنر ویژه ای نیاز دارد و دستگاههای مسؤول در این زمینه می بایست در تعامل با رسانه ها، به معرفی خدمات نظام و دستاوردهای آن اقدام کرده و این کار را بخشی از کارکرد اصلی خود بدانند. پایان پیام/  

نظر دهید