تولید موتورسیکلت در کشور در 8 ماه از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 41 درصد رشد داشته است.

‌رشد 41 درصدی تولید موتورسیکلت در هشت ماه + نمودار

به گزارش خبرنگار اقتصادی همایش ncss بررسی نمودارها و جداول تولیدِ وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که تولید موتورسیکلت در کشور رشد داشته است به‌طوری که در 8 ماهه ابتدای امسال تولید موتورسیکلت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و سال های قبل تر از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است.  در 8 ماهه ابتدای امسال 393 هزار و 812 دستگاه و در 8 ماهه ابتدای سال گذشته 279 هزار و 117 دستگاه موتور سیکلت در کشور تولید شده است. براین اساس تولید موتورسیکلت در 8 ماهه ابتدای سال 1402 نسبت به سال مدت مشابه سال 1401 رشد 41 درصدی داشته است.  همچنین در 8 ماهه ابتدای سال 1400 در مجموع 158 هزار و 208 دستگاه موتورسیکلت و در 8 ماهه ابتدای سال 1399 در مجموع 142 هزار و 549 دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است.  بررسی آمار فوق حاکی از آن است که تولید خودرو در 8 ماهه سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1400  در مجموع 149 درصد و نسبت به مدت مشابه سال 1399 در مجموع 176 درصد رشد داشته است.  همچنین در 8 ماهه ابتدای سال 98 در مجموع 60 هزار و 327 دستگاه موتورسیکلت و در 8 ماهه ابتدای سال 97 در مجموع 85 هزار و 772 دستگاه موتورسیکلت تولید شده است. 

براین اساس تولید موتورسیکلت در 8 ماهه ابتدای سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 98 در مجموع 553 درصد و نسبت به مدت مشابه سال 97 در مجموع 359 درصد رشد داشته است.  در 8 ماهه ابتدای سال 1396 نیز 65 هزار و 14 دستگاه موتورسیکلت تولید شده است. این میزان تولید حاکی از آن است که تولید موتورسیکلت در 8 ماهه 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1396 در مجموع 506 درصد رشد داشته است.  پایان پیام/ 

نظر دهید