دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: قانون اساسی برای زن مرز خو‌بی با تحجر و غرب‌گرایی تعیین و قرائت متفاوتی از زن در دنیا ارائه کرده و حقوقی هم در عرصه بین‌الملل برای زن در نظر گرفته است.

دستیار رئیس جمهور: قانون اساسی ایران برای زن مرز خو‌بی با تحجر و غرب‌گرایی تعیین کرده است

به گزارش خبرنگار باشگاه خبر‌نگاران توانا، سکینه سادات پاد دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با حضور در غرفه همایش ncss در سی و چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اشاره به رعایت حقوق زنان در جمهوری اسلامی و همچنین در عرصه بین‌الملل، گفت: در حقوق انسانی بین زن و مرد هیچ فرقی وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که مبتنی بر اسلام است، حقوق زن را به رسمیت شناخته و حقوق زنان را تعریف می‌کند و نقش‌ آنها را در مقدمه قانون اساسی با نگاه به جنسیت زن تعیین می‌کند. انقلاب اسلامی در سریع‌ترین زمان حق انتخاب زن را به رسمیت شناخت وی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی برای زن در کنار نقش مادری و همسری فرصت‌های زیادی را ایجاد می‌کند تا بدون آسیب به جایگاه مادری و همسری بتواند نقش مؤثری در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی ایفا کند. سکینه‌ سادات پاد تصریح کرد: در دهه ۶۰ در قوانین انتخابات، جمهوری اسلامی در سریع‌ترین زمان، حق انتخاب زن را به رسمیت شناخت در حالی که تمام دنیا منتظر بودند که مطلع شوند که نظام جمهوری اسلا‌می چه فعالیتی را برای زنان انجام می‌دهد. قانون اساسی در‌باره فعالیت زن در عرصه جامعه چه نظری دارد؟ دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت:  قانون اساسی برای زن مرز خو‌بی با تحجر و غرب‌گرایی تعیین و قرائت متفاوتی از زن در دنیا ارائه کرده و حقوقی هم در عرصه بین‌الملل برای زن در نظر گرفته است. حقوق بین‌المللی زن چیست؟ وی افزود: در دنیا جنبش‌های زنانه فمینیسم با افکار مختلف ایجاد شده است. آن‌ها برای رسمیت دادن و گرفتن حقوق زن در ابتدای مسیر فعالیت می‌کنند. در حالی که ۱۴۰۰ سال پیش، اسلام حقوق زن را خودش تعیین کرد به رسمیت شناخت. ما در حوزه حقوق اقتصادی چیزی قریب به ۱۳۰۰ سال از غرب پیشتاز‌تر هستیم. اسلام زن را مستقل می‌داند و اشتغال زن را به رسمیت شناخته است. سکینه‌ سادات پاد ادامه داد: در معرفی الگو‌های بومی خود کوتا‌هی داشتیم؛ الگوها‌یی که معرفی می‌کنیم باید متناسب با گفته‌های انقلاب اسلامی باشد. زن در جمهوری اسلامی به لحاظ نظری شاید پیشتاز‌تر از مرد هم باشد. دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در‌باره خبر‌گزاری فارس گفت: فارس همیشه رسانه فاخری است که رسالت خود را به خوبی انجام داده است و در زمینه اطلاع‌رسانی ارتباط بسیار خوبی با مخاطبان برقرار کرده‌ است. پایان پیام/

نظر دهید