متقاضیان نهضت ملی مسکن که به تازگی پیامک دریافت کرده اند با ورود به سامانه نهضت ملی مسکن به نشانی saman.mrud.ir تصویر مدارک خود از جمله عکس تمام صفحات شناسنامه خود و افراد تحت سرپرستی، کارت ملی را بارگزاری کنند.

خبری درباره متقاضیان فاز هشتم نهضت مسکن ملی در هرمزگان

به گزارش همایش ncss از بندرعباس، اداره راه و شهرسازی هرمزگان اعلام کرد: متقاضیانی که در فاز 8 نهضت ملی مسکن به تازگی پیامک دریافت کرده‌اند، با ورود به سامانه نهضت ملی مسکن به نشانی  saman.mrud.ir تصویر مدارک خود از جمله عکس تمام صفحات شناسنامه خود و افراد تحت سرپرستی، کارت ملی را بارگزاری کنند. در پیامکی که به تازگی برای متقاضیان ارسال شده آمده: متقاضی گرامی برای ارائه سابقه سکونت و تکمیل پرونده با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی خود و افراد تحت تکفل حداکثر تا تاریخ 15 اردیبهشت به راه و شهرسازی شهرستان مربوطه  مراجعه کنند و در غیر اینصورت رد درخواست خواهید شد. همچنین اشخاص متقاضی که محل تولدشان در منطقه اجرای طرح مسکن ملی متفاوت است باید گواهی سکونت 5 ساله ارائه کنند.  متقضایان همچنین 24 ساعت پس از بارگزاری مدارک برای تایید به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کنند. پایان پیام/

نظر دهید