بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوا هم‌اکنون روی عدد 75 و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

تنفس هوای قابل قبول تهران

به گزارش خبرنگار شهری همایش ncss، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد 70و در بازه قابل قبول قرار داشته است؛ این در حالی است که شاخص آلودگی هوا در حال حاضر نیز بر اساس پالایش صورت گرفته روی عدد 75 بوده و همچنان در بازه قابل قبول قرار دارد. براساس این گزارش ،همچنین  عدد شاخص در هیچ ایستگاهی وضعیت ناسالم برای همه یا وضعیت قرمز را نشان نمی دهد. از ابتدای سال تاکنون ۶ روز هوای پاک، 27 روز هوای قابل قبول و یک روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است. پایان پیام/

نظر دهید