وزیر اقتصاد اعلام کرد از امروز همه دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی ذیل حساب واحد خزانه فعالیت می کنند.

تمام دستگاههای دولتی و عمومی از امروز به حساب واحد خزانه متصل می شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادی همایش ncss امروز سید احسان خاندوزی در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که از امروز برای انضباط بخشی سیستم های مالی و نیز کاهش زمینی فساد در اقتصاد تمام شرکت های دولتی و عمومی به حساب واحد خزانه دولت وصل می شوند و باید حساب های فرعی خود را ببندند. وزیر اقتصاد اعلام کرد طبق دستور رئیس جمهور تاکنون ۹۰ درصد دستگاه‌ها این اقدام را انجام داده اند و بقیه هم از امروز اول بهمن ماه باید به حساب واحد خزانه متصل شوند. خاندوزی افزود در زمینه اعتبارات اختصاصی هزینه سرمایه افتتاح حساب و تغییر امضای دستگاه ها تنها به  شرکت هایی که به حساب واحد خزانه متصل شده اند انجام خواهد شد. وی درباره مزایای این اقدام هم گفت به جای اینکه پیمانکاران ابتدا به حساب خود مبلغ را واریز کرده و مدتی در حساب خود نگهداری کنند مستقیم به حساب ذینفعان واریز می شود علاوه بر آن این اقدام کمک خواهد کرد که نقدینگی کنترل و تورم هم کاهش یابد ضمن اینکه اتصال به حساب واحد خزانه این امکان را به دولت خواهد داد که حقوق همه کارکنان قبل از پایان هر ماه واریز شود همچنین امکان سوء استفاده احتمالی هم به صفر خواهد رسید. پایان پیام/

نظر دهید