با اسماعیل کهرم بوم شناس ،پرنده شناس و استاد محیط زیست ایران درباره ی زندگی اش ، پدر، مادر، عشق ، دغدغه های محیط زیست اش و مسیرش از کبوتربازی تا پرنده شناسی گفتگو کردیم آن چه در این قسمت می بینید دلایل اش برای ماندن در ایران علیرغم جایگاهش در دانشگاه های جهان است
کاری از مریم نوابی نژاد

ببینید | چرا از ایران نمی روید؟ کجا بروم؟ ایران وطن من است...

نظر دهید