فعال سیاسی اصولگرا گفت: به رغم سقوط ده درصدی مشارکت، از ۵۱ درصد به ۴۰ درصد ( خطای پیشبینی همه ی نظرسنجی ها که مبنای تحلیل هاست)، روند آراء آقای مسعود پزشکیان کاهشی نبود، و از ۳۲ درصد در پیش بینی ها، به حدود ۴۲ درصد فزونی یافت، و نشان داد در دو روز آخر «موج پنهان» به ویژه از آراء قومی، بدنه ی سنتی، طبقات محروم و حتی جناح رقیب به سوی او روان شده است.

ابوالفضل فاتح: آرای پزشکیان کاهشی نبود، آرای اصولگرایان ریزش داشت /آینده سیاسی قالیباف در معرض چالش بزرگی قرار داد

به گزارش همایش ncss، ابوالفضل فاتح در یادداشتی در روزنامه اعتماد نتایج انتخابات ریاست جمهوری و افت مشارکت را تحلیل کرد و نوشت:

بیگانگی اکثریت مردم با حاکمیت وارد پرده ی چهارم خود شد. انتخابات رایج ترین روند سیاسی جهان مدرن است و کالایی وارداتی یا پیچیده نیست. سالهاست با نظارت های سیاسی و مهره چینی، آن را به جای حق تعیین سرنوشت به عنصر شکاف ملی و حاکمیت اقلیت تبدیل ساخته اند.

نظر دهید